Православни
Брак и породица
 Васпитавање деце О Светој Цркви
Христовој
Разговори о Цркви
Христовој
Православно поштовање Марије Мајке Божије Срце човечије О души човековој Како помоћи умрлима


Mnogo je kasnije nego {to misli{, po`uri na delo Bo`ije

jeromonah Serafim Rouz


равославни Хришћанин данашњице је надвладан, када отвори ,,Књигу Чуда", Светог Григорија, и тамо пронађе оно за чим његова душа жуди, у овом бездушном, механичком савременом свету; он налази исти онај Хришћански пут спасења, који познаје из Православних Служби, Житија Светих, Отачких Дела, али који је тако одсутан данас, чак и међу најбољим од модерних "Хришћана", да онда човек крене да се пита, да ли он ту није стварно луд, да није нека врста књижевног фосила историје, јер још наставља да верује и осећа, као што је Црква увек веровала и осећала. Једно је да се препозна интелектуална истина Православног Хришћанства; али како ће га неко живети, када је толико у нескладу са временом? А онда неко чита Светог Григорија и тамо налази да је све од те Православне истине толоко дубоко нормално, да су целокупна друштва једном била заснована на њему, да су неверје и "обновљено" Хришћанство заправо ти који су дубоко ненормални, а не Православно Хришћанство; да је то наслеђе и првородство самог Запада, који га је напустио тако давно, када се одвојио од Једне и Једине Цркве Христове, губећи на тај начин кључ за "тајну", која тако дуго збуњује савременог научника "тајну" истинског Хришћанства, коме се мора приступити са жарким верујућим срцем, а не са хладном резервисаношћу савременог неверја, које није природно човеку, већ представља једну аномалију историје.

                                     Предговор за "Вита Патрум" Светог Григорија, St Herman of Alaska Brotherhood, Platina, CA, 1988.