СЛАНАЧКИ ЗАПИСИ

 

 Ва лето 7114. (1666. год) Боже, ва име твоје да се зна каде при(хо)ди худи и малоумни Јевћеније, ермонах из монастира Х(и)л(а)нд(а)ра от Свјатије Гори. Придох поклонити сја гробу господњу, и ту чтјах свјатое евангелије и ту... (с њим бише): Василије, от манастирја Сланаца, близ Белиграда, и поп Михаило, от монастирја Раковца от Фрушке Гори и дјакон Јефрем.

Вједомо да будет јегда придох смјерјени аз Пајсеј митрополит Белиграду и Срему зде в монастир Сланци. Ту прво створисмо херотонију, рукоположисмо три дјакона и три свешченика, и тогда бист постављен игумен Кир Дамаскин от нас и от хтиторе умољен бис(т). Тогда лету мимотекушчу от битија 7186, а от новије благодати 1678. мјесеца сектемрија 29. в недељу. И ту се прилучише Анатолие протосингел јеросалимски и проигумен Серафион Милешевац и Јефтимије Зографаи.

Сија книга, зовома панагирик, ешче древних времен манастиру Кувеждину принесена бист духовником Неофитом, жителем манастира Сланаца, иже обретејут сја в предјелех града Бјелграда 1716-го. года.

 

Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, I, 1620; 1748; II, 229  Читанка о манастиру Св.Стефана у  Сланцима - Милисав Д.Протић 1972.год.