БУГАРСКИ ЗБОРНИК ПИСАН У  МАНАСТИРУ СЛАНЦИМА ПОЧЕТНОМ XIX ВЕКА

 

У библиотеци ман. Рајновца налази се једна рукописна књига са почетка прошлога века. Према белешци њезиних аутора, она је писана 1824. године; писана је у ман. Сланцима, који је у то време још постојао, до данашњег села Сланаца у Врачарском Срезу Београдском Округу. Писали су је игуман тога ман. Никифор и синодиа јего Јеротеј јеромонах, светогорски постриженици. Рукопис овај има 54 исписана листа велике осмине. Више од 1/3 целе књиге захватила је Служба светога Јована новаго Терновского... У целом овом рукопису језик је мешавина према руском црквеном језику са чистим народним (бугарским и српским) речима. Карактер је слова леп и прелази од србуљских ка новим руским словима, а читак је и разговетан. Према садржини и обради, оваj рукопис спада у врсту рукописа који чине последњи изданак литературе те врсте из средњих и прошлих векова. Аутори су излагали већину догађаја по чувењу; изгледа да су најбоље познавали оно што су писали о Светој Гори... Шта има у зборнику, ко га је писао, кад и где, забележено је у почетку овим речима: „Во славу свјатија јединосушчнија животворјашчија и нераздјелимија тројици, оца и сина и свјатаго духа: Книжица сија содержашчаја в себје: службу молебнују свјтаго великомученика новаго Јоана Трапезонтскаго, и повјествованије о пљенении свајатија гори Атонскија, и о њекиих христианех неправедно в Болгариј от агарјан избијених. По благословенију преосвјашчењешаго и правосходитељ-њејшаго господина Кирила православного архиепископа Белиградского и всеја Сербии милрополита. И при владјени тоја земли благовјернаго и верховного великого књаза Милоша Обреновича и при братија јего сијателство господара Јована и госпорада Јефрема. Трудом и свјаким приљежним тшчанијем написанаја и по возможности составленаја и совсјем исправленја от Никифора игумена манастира сланачкаго, и от јего синодиа Јеротеја јеромонаха, свјатогорских пострижников. В чест предпомјанутаго, свјатаго великомученика Јоана новаго в Болгариј пострадавшаго, в ползу же и богумолство свјатих обителеи и церквеј Болгарскија земли, в воспоминание же и подрженије православнaго болгарскаго народа. В Сербии в монастир Сланци. В љето от сотворенија ми¬ра 7332. рождатства же Господња 1824. мјесеца октомвриа."

 

Др. Јов. Хаџи - Васиљевић